Ważne telefony

Zapamiętaj te numery

Policja 997,112

Straż Pożarna 998, 112

Pogotowie 999, 112

Straż Miejska (32) 431 19 28

Wodociągi (32) 431 14 57

Energetyka 991, (32) 303 03 03