Rada dzielnicy

Zarząd Dzielnicy

 1. Malik Adam – przewodniczący zarządu
 2. Kopacz Damian – zastępca przewodniczącego zarządu
 3. Krzyżowski Jerzy
 4. Skowroński Krystian
 5. Szombara Michał

Rada Dzielnicy

 1. Krzyżowski Benedykt – przewodniczący rady
 2. Domżoł Adam – zastępca przewodniczącego rady
 3. Babczyński Janusz
 4. Burek Andrzej
 5. Domżoł Bogdan
 6. Głombik Adam
 7. Krzyżowska Irena
 8. Krzyżowski Jerzy
 9. Kopacz Damian
 10. Knopik Bogdan
 11. Malik Adam
 12. Profaska Marek
 13. Skowroński Krystian
 14. Szombara Michał
 15. Włodarczyk Wojciech