Marek Profaska

 

Marek Profaska urodził się 2 kwietnia 1969r. w Knurowie. Szkołę podstawową ukończył w Dębieńsku, a średnią w Wodzisławiu Śląskim. W roku 1995 ukończył studia na Politechnice Śląskiej uzyskując tytuł magistra inżyniera w dwu specjalnościach: Maszyny i Urządzenia Górnicze i Wiertnicze oraz Organizacja i Ekonomika Przedsiębiorstw. Ukończył również studia podyplomowe z: Pedagogiki, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Inżynierii i Zarządzania Bezpieczeństwem oraz Oceny i Redukcji Ryzyka Zawodowego jak również z Zarządzania placówką oświatową. W roku 2001 obronił pracę doktorską na Politechnice Śląskiej uzyskując stopień doktora nauk technicznych Pracownik naukowy na stanowisku adiunkta w Politechnice Śląskiej w Gliwicach, kierownik laboratorium badania drgań i hałasu. Autor ponad 70-ciu artykułów, rozdziałów monografii, publikacji i referatów wydawanych w kraju i zagranicą z zakresu materialnych czynników środowiska pracy, ochrony środowiska, wibroakustyki oraz maszyn i urządzeń. Żonaty, żona Anna, córka Karolina.

Wieloletni samorządowiec: obecnie Wicestarosta Powiatu Rybnickiego, wcześniej przewodniczący Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w latach 2007-2010 oraz 2010-2014, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w latach 2006-2007, wiceprzewodniczący Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego kadencji 2010-2014, przewodniczący Rady Dzielnicy Dębieńsko kadencji 2004-2008 oraz 2008-2012. Wyróżniony Złotym i Srebrny Kluczem – Samorządowiec Województwa Śląskiego.

Społecznik: przewodniczący Rady Programowej Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Czerwionce-Leszczynach, wiceprzewodniczący Rady Fundacji „Ramża” oraz prezes Towarzystwa Sympatyków Ziemi Dębieńskiej.