Jadwiga Kowalska

Urodziła się w lutym 1947 roku w Niedobczycach. Jest absolwentką liceum ogólnokształcącego i średniej szkoły muzycznej w Rybniku. Dalsza jej ścieżka edukacyjna wiodła poprzez Studium Pedagogiczne w Raciborzu na Uniwersytet Śląski, gdzie ukończyła studia wyższe magisterskie o kierunku – wychowanie muzyczne.

Pracę zawodową rozpoczęła jako nauczyciel wychowania muzycznego i muzyki w szkołach podstawowych w Dębieńsku. Była także członkiem Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Śląskiej grając na wiolonczeli.

Po trzydziestu latach pracy zawodowej przeszła na emeryturę. Laureatka Karolinki 2014.
Czas wolny wykorzystuje na propagowanie wśród młodzieży zamiłowań do muzyki i kultury .
Jest prekursorem regionalizmu w muzyce i szkolnictwie. Posiada wybitne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Prowadziła zespoły artystyczne – chór szkolny, zespół taneczny, zespoły fletowe i dzwonkowe, które osiągały sukcesy podczas festiwali młodzieży szkolnej na terenie gminy, regionu i województwa.

Do roku 2012 prowadziła społecznie zespół artystyczny w Gimnazjum Nr 6, który uświetniał swoimi występami uroczystości szkolne i imprezy środowiskowe na terenie całej gminy.

Za pracę zawodową i społeczną otrzymała liczne nagrody i wyróżnienia.

Do najważniejszych należą nagrody:
Ministra Oświaty i Wychowania, Kuratora Oświaty, Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz odznaka Zasłużonemu w Rozwoju Województwa Katowickiego i Brązowy Krzyż Zasługi,

(źródło: UMiGM)