Bolesław Profaska – pisarz, społecznik

 

Bolesław Profaska (1931-2007) Absolwent Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach oraz Studium Pedagogicznego w Instytucie Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych w Krakowie. Pracował w Zjednoczeniu Przemysłu Metalowego w Bytomiu, w Rybnickim Zjednoczeniu Przemysłu Węglowego oraz w Zakładach Wytwórczych Urządzeń Sygnalizacyjnych w Żorach.

W okresie swojej pracy zawodowej uzyskał kilkadziesiąt świadectw autorskich oraz kilka patentowych na wdrożenia unikalnych rozwiązań technicznych. W ramach dodatkowych zajęć uczył przedmiotów zawodowych w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Żorach.

Był radnym w okresie, gdy Dębieńsko należało do gminy Ornontowice. Przez ostatnie lata pracy zawodowej pełnił funkcję przewodniczącego Rady Pracowniczej ZWUS w Żorach.

Na szczególne uznanie zasługuje jego dorobek w zakresie publikacji historycznych oraz upowszechnianie lokalnej historii wśród dzieci i młodzieży. Współpracował z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w zakresie opracowań historycznych. Prócz monografii rodzinnej miejscowości pt. „Dzieje Dębieńska”, opublikował własny przekład z języka niemieckiego „Kroniki szkolnej i gminnej Szkoły Elementarnej w Dębieńsku Wielkim założonej w 1865 r.”. Był inicjatorem wydania albumu pt. „Dębieńsko w dawnej fotografii”, współautorem publikacji związanych z historią gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny, jak również miejscowości ościennych (Orzesza, Ornontowic i innych). Opublikował kilkadziesiąt artykułów historycznych na łamach miesięcznika „Kurier” oraz w innych czasopismach. Współredagował również kwartalnik „Nasza Parafia” wydawany przez parafię p.w. św. Jerzego w Dębieńsku.

Służył swoimi wiadomościami i pomocą piszącym prace naukowe, związane z historią miasta i miejscowości ościennych. Za całokształt działalności społecznej i publicystycznej został wyróżniony również statuetką „Karolinki” w 1999 roku. Był pomysłodawcą utworzenia stowarzyszenia Towarzystwo Sympatyków Ziemi Dębieńskiej.

 

(źródło: Marek Profaska)