Znane – nieznane. Kopalniane szyby wentylacyjne w Dębieńsku

Rozwój Dębieńska potoczyłby się pewnie w innym kierunku, gdyby nie założona w 1898 roku Kopalnia Węgla Kamiennego „Dębieńsko”. Kopalnia, jak każda nie mogła istnieć bez powietrza pod ziemią. Na potrzeby kopalni powstało szereg szybów wentylacyjnych. Dwa działały w Dębieńsku. Szyb VI północny (obecna okolica Leśniczówki) oraz szyb VI ‚Nowy” (obszar u zbiegu ulic Furgoła i Asnyka).

Zanim powstał szyb VI i inne składające się na system wentylacji kopalni Dębieńsko, trudno było określić jakimi sposobami i urządzeniami przewietrzana była sieć wyrobisk.

Zbudowany szyb wentylacyjny VI zgłębiony w roku 1958 dostarczał świeże powietrze do głębokości 116m do wychodni pokładu 328.

Od okresu międzywojennego na szybach budowane były wentylatory. Na szybie VI funkcjonował wentylator sprowadzony z KWK „Marcel” – promieniowy o wydajności 2460 metrów sześciennych. Posiadał silnik o mocy 110 kW – siły przenoszonej za pomocą przekładni pasowej
Na szybie VI północnym nie było wentylatora rezerwowego. W razie awarii rezerwę stanowiły części zapasowe do w/w wentylatora. Dopiero po wybudowaniu nowego kanału i stacji wentylatorów włączono do sieci nowe wentylatory – czynny i rezerwowy HEK 200/200 produkcji węgierskiej.

Wentylatory te posiadały już aparaturę pomiarową.

W lipcu 1989 r do sieci napowietrzania kopalni włączono szyb VI „Nowy” mający połączenie z nowymi poziomami. Takie włączenie spowodowało wyłączenie wentylatorów na szybie VI północnym i utrzymanie szybu do czasu zlikwidowania wyrobisk na poziomie 112m i pochylni do poziomu 202m. Szyb został zlikwidowany przez zasypanie skałą płonną na początku 1991r.

Dane techniczno-górnicze szybu VI „Nowego”.

  • Głębokość końcowa 410m
  • Średnica szybu 8m
  • Przeznaczenie szybu – wentylacyjny
  • Udostępnia następujące poziomy i pokłady 202m, 310m, 410m, pokład 325-329/9

Ciekawostką jest fakt, iż przed powstaniem KWK „Dębieńsko” wraz z jego szybami wentylacyjnymi – uważano, że na terenie dzielnicy Dębieńska Wielkiego działał największy ośrodek szybikarstwa na ziemi rybnickiej. Ze względu na płytkie pokłady węgla tworzono liczne biedaszyby z których część urobku wydobywający zużywali na własne potrzeby, resztę zaś sprzedawali na miejscu za około 10 – 30 zł za furmankę przy cenie węgla wydobywanego w kopalni (ok 60-100zł) za ten sam urobek.

 

(oparte na materiałach źródłowych  publikacji „100 lat KWK Dębieńsko” ze zbiorów prywatnych p. Bogusława Domżoł)

 

Poniżej fotogaleria z pozostałościami po szybie VI północnym oraz plany sytuacyjne

SZYB VI DĘBIEŃSKO (2)
« 1 z 12 »

 

REKLAMA