Nowy rok – nowe cele Rady Dzielnicy Dębieńsko

Zakończyliśmy rok 2017. Rok 2018 stawia nowe cele dla Rady dzielnicy Dębieńsko. Pomimo nieustalonego jeszcze budżetu Rada wraz z Zarządem planują szereg działań, które pozwolą nie tylko na rozwój infrastruktury komunikacyjnej miejscowości ale także położą pewien nacisk na rozwój fizyczny mieszkańców.

W zależności od możliwości finansowych, w omawianych jeszcze w 2017 roku planach jest realizacja (zarówno ze środków własnych Rady Dzielnicy, jak również zabieganie o wykonanie zadań przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny oraz Powiat Rybnicki) kilku istotnych zadań. Do najważniejszych należą:

– przebudowa terenu wokół remizy OSP w Dębieńsku Starym, co m.in. ma na celu rozładowanie ruchu dojeżdżających do Szkoły Podstawowej nr 7 (Gimnazjum nr 6) oraz Przedszkola nr 8;

– poprawa organizacji ruchu na parkingu pomiędzy budynkiem przy ul. Odrodzenia 12 (m.in. Ośrodek Zdrowia) a budynkiem Szkoły Podstawowej nr 7;

– przebudowa ul. Ornontowickiej (zadanie realizowane przez Powiat Rybnicki);

– przebudowa ul. Markwioka oraz ul. Strzelczyka.

W planach Rady Dzielnicy jest również rozbudowa placu zabaw przy rynku w Dębieńsku oraz zakup dalszych urządzeń do siłowni na wolnym powietrzu. Wśród pomysłów członków Rady Dzielnicy jest również uruchomienie skrzynki podawczej, za pośrednictwem której mieszkańcy mogliby informować Radę Dzielnicy o nurtujących ich problemach, co następnie mogłoby być omawiane podczas zebrań z mieszkańcami.REKLAMA