Koksownia Dębieńsko w Radio EM 107,6 FM

Koksowania Dębieńsko nie narusza drastycznie norm emisji zanieczyszczeń i nie można wszcząć postępowania zmierzającego do jej wcześniejszego zamknięcia – to wnioski inspektorów po przeprowadzeniu badań kontrolnych.

Tak zaczyna się program „Emisja specjalna” nadany 15 grudnia 2017 roku w Radiu EM (107,6 fm).

Inicjatorem reportażu był A.Rządkowski ze Stowarzyszenia proekologicznego „Zielone Miasto” w Czerwionce-Leszczynach. Od kilku lat Stowarzyszenie stara się promować ekologię nie tylko w samej  Czerwionce ale i ościennych dzielnicach i sołectwach.

W mieście od dawna mieszkańcy narzekają na zanieczyszczenia i zapach jaki wydostaje się z Koksowni należącej JSW Koks. Spółka ta zobowiązała się do zamknięcia koksowni we wrześniu 2018 roku, ale czy decyzja o likwidacji dojdzie do skutku to jeszcze duża niewiadoma

Apele mieszkańców o zamknięcie koksowni nasiliły się w drugiej połowie tego roku (nasz artykuł 2017.06.28 Dla czystego powietrza zobacz)

A.Rządkowski przedstawia przerażające dane na temat wyników z aparatury pomiarowej ustawionej ok 500m od zakładu. Mówi: „W maju gdzie temperatura wynosi 25 stopni Celsjusza aparatura pokazuje 100 jednostek benzenu ( w czasie kiedy nikt nie pali w piecach) … w tej chwili kiedy mamy okres grzewczy maksymalne stężenie to jest 30 jednostek. Koksownia od 10 lat nie jest modernizowana … i truje całą gminę”. A.R. zwraca także uwagę na problem czujników mierzących emisje zanieczyszczeń ze źródeł technologicznych koksowni, które są zamontowane przez JSW Koks w złym miejscu.

Przedstawiciel Koksowni twierdzi, że jest to odstępstwo od warunków określonych w pozwoleniu zintegrowanym ale cyt: ” Nie można z powodu tego rodzaju uchybienia zamykać zakładu”.

Podsumowanie programu: czujniki są ustawione w nieodpowiednich miejscach czyli nie są wiarygodne a mimo to nikomu z tzw. „czynników oficjalnych” to nie przeszkadza.

 

 

strona główna