Komunikat

IV ratę podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego można opłacić w dniu 15 listopada w godzinach 8.00-11.00 w „Sołtysówce” w Dębieńsku Starym.